Eerste consult – Amersfoort

Eerste consult

Eerste consult

Voor u langskomt

Voor uzelf is het handig om de dekking van uw aanvullende verzekering alvast te controleren, zie hiervoor vergoedingen. Om het consult efficiënt te laten verlopen verzoeken wij u alvast uw gegevens in te sturen via het afsprakenformulier

Bij de eerste afspraak

Graag meenemen:
•    uw verzekeringsbewijs,
•    een identiteitsbewijs voor het BSN-nummer,
•    de eventuele verwijsbrief

Na het onderzoek

Tijdens het eerste consult wordt de klacht en uw hulpvraag d.m.v. een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek geïnventariseerd. Na het onderzoek wordt de uitkomst met u besproken, waarna u wordt geadviseerd over de prognose en de te volgen strategie.

In het volgende consult zal de therapie starten.

In het onderzoek zullen we gebruiken maken van meetinstrumenten bv  pijnnrs. (een cijfer geven voor de pijn 0 geen pijn 10 maximale pijn) Patient Specifieke Klacht (u geeft weer een cijfer hoe moeilijk een bepaalde activiteit voor u is uit te voeren.

Advies

Mogelijke adviezen kunnen zijn:

•    Fysiotherapeutische behandeling (het behandeldoel en het behandelplan worden in samenspraak met u opgesteld)
•    Aanvullend onderzoek
•    Het consulteren van de huisarts of het consulteren van een collega-fysiotherapeut met een relevante specialisatie

Behandeling

Wordt vervolgens de behandeling gestart, dan wordt elke behandeling geëvalueerd. Zo nodig vindt er, met uw toestemming, tussentijds overleg plaats met uw verwijzer/huisarts.

Na behandeling

Na afsluiting van de behandeling wordt er binnen twee weken een verslag naar de verwijzer/huisarts gestuurd.

Als u toestemming heeft gegeven dat wij u een enquête mogen sturen, krijgt u een enquête via de mail opgestuurd door fysio prestatie monitor.